วันรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อ พระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้รทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการ วางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

นิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมเพรียงรวมงานวันมหิดล ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เริ่มงานตั้งแต่เวลา 13.00 น. ร่วมรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระราชบิดา จัดกิจกรรม มอบรางวัลให้แก่ ครูแพทย์ในดวงใจ นิสิตแพทย์ดีเด่น เรียนดี บุคลากรดีเด่น และอาสาสมัครด้านต่างๆ อีกมากมาย

MHD-2017-1MHD-2017-2
MHD-2017-5
MHD-2017-6
MHD-2017-7
MHD-2017-2
MHD-2017-3
MHD-2017-4