CPIRD

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.กาฬสินธุ์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.หาดใหญ่
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.อุตรดิตถ์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.แพร่
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.พิจิตร
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.วชิระภูเก็ต
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาสารคาม
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.ชลบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.บุรีรัมย์

วิชาการ


ยืมอุปกรณ์สำหรับการสอนและหุ่นจำลอง
ผู้ที่ต้องการยืมหุ่นจำลอง สามารถยืมผ่าน QR code

หรือกดผ่านเข้าฟอร์มของระบบยืมคืนหุ่นจำลอง
ที่ URL : ระบบยืม-คืนหุ่นจำลอง

เรื่องน่ารู้

ข้ามไปยังทูลบาร์