วิชาการ CPIRD 2017 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
CPIRD-11

CPIRD-5

CPIRD-9 CPIRD-2 CPIRD-3

CPIRD-10 CPIRD-4

CPIRD-8 CPIRD-7 CPIRD-1