ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม คืนสู่เหย้า หมู่เฮาชาวตสม. รุ่นที่ 8 เพื่อเป็นประเพณีอันดี สร้างค่านิยมขององค์กร เกิดความรักสามัคคีในสถาบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาท&

ความรู้แก่บัณฑิต และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตแพทย์รุ่นน้อง ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องนิลทกาญจน์ โรงแรมราชาบุรีบูทิคโฮเต็ล
สำหรับรุ่นที่ ๘ นี้ ทางศูนย์แพทย์ฯ ได้จัดให้มีงานคืนสู่เย้าในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระเทพรัตนสยามราชกุมารี ในงานวันคืนสู่เย้าครั้งนี้ บัณฑิตแพทย์ จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาในการรับใช้บ้านเกิด ให้บรรดาอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์รุ่นน้อง จนท.โรงพยาบาลฟัง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ที่จะนำประสบการณ์ของรุ่นพี่ไปใช้ชีวิตของการเป็นแพทย์ต่อไป ในงานยังมีการมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตแพทย์ การแสดงการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ประกอบเพลง ในหลวงของแผ่นดิน จาก นสพ.ปี ๔ ปี ๕ และ ปี ๖ ต่อด้วยชมสไลด์มัลติวิชั่นของบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ ๘ จากนั้น ท่าน ผอ.ศูนย์แพทย์ฯผศ.พิเศษ นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชยกับผู้ร่วมงาน และบรรดาคณาจารย์แพทย์ มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีนอกจากนี้บัณฑิตแพทย์ยังได้แต่งชุดครุยบัณฑิตแพทย์ถ่ายภาพเป็นทื่ระลึกกับน้องๆและอาจารย์แพทย์อีกด้วย

1481186357 NT8-20

NT8-19NT8-18

NT8-15 NT8-14

NT8-13 NT8-12

NT8-11 NT8-10

NT8-8 NT8-7

NT8-6 NT8-5

NT8-4 NT8-3

NT8-2 NT8