ประเพณีรับน้อง ปี 2560 วันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

      ประเพณีรับน้อง ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสานสัมพันธ์ให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นการรับขวัญน้องใหม่ที่ข้ามฟากจากชั้นปรีคลินิกที่เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาสู่ชั้นคลินิกของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

1494664075 1494663976
1494664126 1494664234
1494664345 1494665244
 1494665123 1494665050
 1494664402 1494664774
 1494665734  1494665678
 1494665833  1494665949
1494667147 1494667084
1494666062
 1494666542 1494666750
1494666843  1494666661