วันที่ 1 เมษายน 2567 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผศ.(พิเศษ) นพ.ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และบุคลากรสนับสนุน ได้เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่บัณฑิตแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข