24 กันยายน 2566 ร่วมน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยมีกำหนดการดังนี้

08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09:00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป

10:30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และมอบเกียรติบัตรบุคลากรทางการแพทย์