วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ พยาบาลวิชาชีพและนิสิตแพทย์

โดยพิธีดังกล่าว ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การไหว้ครู การเจิมหนังสือโดยประธานในพิธี การมอบรางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจให้แก่ นายแพทย์อาทิตย์ สอนไว และรางวัลนิสิตแพทย์ดีเด่น นายกวีวัชร์ ตันติเศรณี รวมทั้ง การแนะนำอาจารย์แพทย์ใหม่ เป็นต้น ณ ห้องสี่มหาราช อาคารศูนย์แพทย์ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมในครั้งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด