มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ
ของบัณฑิตแพทย์ทั้ง 15 คน
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์
ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป