วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563เวลา 13.00 – 16.00 น.ผศ. (พิเศษ) นพ.ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯพร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ ได้จัดสอบหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ ตามเกณฑ์ ศรว. ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 16 คนณ ชั้น 4 อาคารศูนย์แพทย์ฯทั้งนี้ ผลการสอบของนิสิตแพทย์มีเกณฑ์เป็นที่น่าพึงพอใจ