วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่นผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่น 12 จำนวน 15 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563