ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2563 รอบที่ 1 จำนวน 9 อัตรา
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2562