สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 7.00 น. ทุกพื้นที่ โดย

=> พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 17 พื้นที่

=> พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 9 พื้นที่

คพ. ยังคงขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง งดการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด งดการใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวการจราจร

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของหน่วยงานราชการได้ทางแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai และเว็ปไซต์ 
http://air4thai.pcd.go.th และสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร bangkokairquality.com

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ