เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ต้อนรับ คณะอาจารย์แพทย์ จาก คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการประเมิน WFME ให้แก่ อาจารย์แพทย์ และ นสพ. ศูนย์แพทย์ รพ.ตสม.