วันที่ 14 พค.62 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีในงานรับสัมฤทธิบัตรของบัณฑิตแพทย์รุ่นที่11 ของศูนย์แพทย์ตากทั้ง 14 คน