วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 โครงการกีฬาสัมพันธ์แพทย์เครือข่ายนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5) ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่