วันที่15 มกราคม 2562
ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น
ผอ.ศศค.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร
ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่
จาก ศศค.รพ.พะเยา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการพัฒนากิจการนิสิตแพทย์และการจัดการเรียนการสอน