แสดงความยินดีกับ พญ.จุฬานี  ฟักแฟง ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทประจำปี 2561