โครงการออกหน่วยปีการศึกษา 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนหนองปรือ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561