วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โครงการกีฬาสัมพันธ์แพทย์เครือข่ายนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร