ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2560 รอบที่ 1 จำนวน 7 ท่าน
1.อายุรศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
2.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 ตำแหน่ง
3.ศัลยศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
4.กุมารเวชศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
5.ออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง
6.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง
หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสาขาเวชศาสร์ครอบครัวสามารถสมัครเป็นแพทย์พี่เลี้ยงได้เลย

วันที่รับสมัคร 16 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559

สมัครลงทะเบียนที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง :รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง

พร้อมพิมพ์ใบสมัครจาก โปรแกรมแพทย์พี่เลี้ยง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
055-541632 , 086-4400619