การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งยุโรป AMEE 2008
International Association for Medical Education
การประชุมแพทยศาสตรศึกษานานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป ปี 2008

AMEE2008-7
จัดขึ้นที่ Prague Congress Center กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก

AMEE2008-6
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2551

AMEE2008-18
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางด้านแพทยศาสตรศึกษา ของสถาบันผลิตแพทย์จากทั่วโลก
ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย อัฟริกา ออสเตรเลีย ฯ ประมาณสี่พันกว่าคน
ประเทศไทยก็มีอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์จากที่ต่างๆเข้าร่วมประชุมทั้ง จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ศิริราช ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ฯ รวมทั้งผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์แพทย์จากสถาบันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้ส่งอาจารย์แพทย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำโดย นพ.ละลิ่ว จิตต์การุญ ผอ.รพ.ตสม. และ นพ.ศุภชัย นาทองไชย ผอ.ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

AMEE2008-3
เป็นหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

AMEE2008-5
บรรยากาศ Prague Congress center ยามค่ำคืน หลังจากเลิกประชุม

AMEE2008-4
ประธานการประชุมได้แก่ศาสตาจารย์ Ronal M Harden จากมหาวิทยาลัยดันดี ประเทศสกอตแลนด์

AMEE2008-8

AMEE2008-20
มีบรรดา Professor ชั้นนำจากทั่วโลกมาให้ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา

AMEE2008-9
นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก สัญญาลักษณ์ของการประชุมครั้งนี้

AMEE2008-11
มีการจัดบูธ หุ่น หนังสือ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สอนนักศึกษาแพทย์ จากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก

AMEE2008-12
หุ่น กายวิภาคศาสตร์

AMEE2008-13
หุ่นฝึกช่วยฟื้นชีวิต

AMEE2008-14
สถานที่ลงทะเบียน

AMEE2008-15
Main Conferrence

AMEE2008-16
อ.นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ผอ.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กำลังสนใจการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster

AMEE2008-17
จากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทก็มีการนำเสนอผลงานจากหลายๆศูนย์แพทย์