พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี่มหาราช ชั้น 4 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

1495074178 1495073329
1496030648 1495076163
1495076830 1495074208
1495074350 1495074316
1496031840 1495076456
1496032086 1495076713
 1496031958  1496032201
 1496032110 1495077195