NT9-4

Hollywood Nights Party เป็นค่ำคืนแห่งความยินดีของเหล่าบัณฑิตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา 2559 ในค่ำคืนนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าพี่น้องนิสิตแพทย์ที่ประจำอยู่ศูนย์แพทย์ฯ ตาก เก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกในยามห่างกัน

ทางศูนย์แพทย์ฯ ตากขอร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอีกขั้นที่พร้อมจะร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทย รับใช้ประชาชนในถิ่นฐานบ้านเกิดต่อไป

NT9-5

NT9-6

2017-7-28NT9