ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดเปิดให้บริการนอกเวลาราชการแล้ว

วันจันทร์ – ศุกร์
เปิดให้บริการ 8:30 – 18.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์
เปิดให้บริการ 8.30 – 16.30 น.
** ห้องสมุดปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางหนังสือเข้าใหม่ปี 2561 (หนังสือใหม่)

ข่าวประกาศราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายละเอียดตามเอกสาร (ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อม)

ประกาศราคากลาง

– ราคากลางจ้างเหมาจัดทำหลังคาอลูซิงค์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
– ราคากลางจ้างเหมาติดตาข่ายกันนก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
– ราคากลางจ้างเหมาเทพื้นลานจอดรถคอนกรีต (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย ด้วยวิธีe-bidding รายละเอียดเพิ่มเติม

CPIRD link

โรงพยาบาลหาดใหญ่
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.อุตรดิตถ์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.แพร่
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.วชิระภูเก็ต
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาสารคาม
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลลำปาง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เรื่องน่ารู้

ข้ามไปยังทูลบาร์