_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประเพณีรับน้อง ปี 2560
ประเพณีรับน้อง
ประเพณีรับน้อง ปี  2560  วันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
“ประเพณีรับน้อง ของ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสานสัมพันธ์ให้กับณุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นการรับขวัญน้องใหม่ที่ข้ามฟากจากชั้นปรีคลินิกที่เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาสู่ชั้นคลินิกของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

ข่าวโดย : Admin
อ่าน 200 ครั้ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:41:38:PM