_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีรับมอบเสื้อปฏิบัติการ แก่นิสิตแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พิธีรับมอบเสื้อปฏิบัติการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นิสิตแพทย์  จำนวน ๔๔ คน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่มหาราช ชั้น ๔  อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก ร

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.(พิเศษ)นพ.ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวแนะนำศูนย์แพทย์ฯ ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและกฎ ระเบียบต่าง ๆที่นิสิตแพทย์ต้องถือปฏิบัติ ต่อด้วย การอบรมในเรื่อง Survivor in TSM Mec และ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก และการทำ Portflorio โดย ผศ.พิเศษ พญ.รุจาภา เพชรเจริญ รองผอ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐  น. พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนชั้นคลินิกปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกล่าวต้อนรับนิสิตแพทย์ โดยมี นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ  ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ผศ.(พิเศษ)นพ.ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตามด้วยพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปี ๔ แล ๖ โดย ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ,ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และอาจารย์แพทย์


ข่าวโดย : Admin
อ่าน 236 ครั้ง
วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:37:47:PM