_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ศูนย์แพทยฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ม.นเรศวร มุ่งสู่โรงเรียนแพทย์ระดับโลกด้วยมาตรฐานสากล WFME
ศูนย์แพทยฯ

ศูนย์แพทยฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยเกณฑ์ WFME คาดหวังจะผ่านการรับรองเป็นศูนย์แพทยฯ ที่อยู่ในมาตรฐานระดับสากล<

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ศูนย์แพทย์ ฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทย์ ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ม.นเรศวร ด้วย เกณฑ์ WFME โดย นายแพทย์จรัญ วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการ รพ.ตสม  เป็นประธานให้การต้อนรับ และ ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน แก่คณะกรรมการตรวจประเมิน และตัวแทนคณบดี เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินได้ทำการสัมภาษณ์ อาจารย์แพทย์แต่ละภาควิชาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลในด้านต่างๆ  โดยการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ WFME

การตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทย์ ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยเกณฑ์ WFME ว่า WFME ย่อมาจาก World Federation for Medical Education เป็นองค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก และในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยึดถือ WFME เป็นเกณฑ์ในการที่จะรับรองโรงเรียนแพทย์ซึ่งแพทย์ที่จบจากสถาบันที่มี WFME รับรองหรือผ่านเกณฑ์การประเมินถึงจะเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งประเทศไทยมีแพทย์เดินทางไปศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากโรงเรียนแพทย์ของประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินในอนาคตแพทย์ของไทยจะไม่สามารถไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มสถาบันการแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงได้นำเกณฑ์ WFME เข้ามาในเมืองไทยเพื่อที่จะนำทุกโรงเรียนแพทย์ เข้าสู่ระดับสากล เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสามารถไปศึกษาต่อหรืออบรมได้ทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกาด้วย

รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ จาก จุฬาฯ หนึ่งในคณะกรรมการตรวจประเมินเล่าถึงขั้นตอนการตรวจประเมินว่า ในการตรวจประเมินนี้จะมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ต่างๆของ WFME ว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องต่างเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งจาก กสพท มาตรวจประเมินโดยมีวิธีการคือการศึกจากข้อมูลรายงานที่เราได้เขียนไว้ และดูจากหลักฐานและมีการสัมภาษณ์ทั้งด้านผู้เรียน ผู้สอนตลอดจนบุคลากรทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบดูว่าการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากลหรือไม่ 

ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ  กล่าวในตอนท้ายว่า คณะแพทยศาสตร์มีการจัดทำเรื่องคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเราสู่มาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีมาก การนำเกณฑ์ WFME เข้ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และเชื่อมั่นว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะผ่านการรับรอง เป็นคณะแพทย์ที่อยู่ในมาตรฐานระดับสากล  ดั่งวิสัยทัศน์  "คณะแพทยศาสตร์เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ "

ข่าว : ชินานาฎ ตันยา

 

ภาพ : นายณัฏฐกร สว่างเรืองศรี/ ชินานาฎ

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์แพทย์ ฯ รพ.สต. มน.


ข่าวโดย : Admin
อ่าน 289 ครั้ง
วันที่ 07 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:12:55:PM