_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของนิสิตแพทย์ 2560 ณ วัดเชียงทอง
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของนิสิตแพทย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของนิสิตแพทย์ 2560 ณ วัดเชียงทอง นำ โดย แพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์

พร้อมด้วย นิสิตแพทย์ทั้ง 3 ชั้นปี มาร่วมกันให้บริการตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนวัดเชียงทอง ในช่วงเช้า นสพ. นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตามด้วยการตรวจสุขภาพตามฐานต่างๆ   เช่น ฐานประเมินภาวะสมองเสื่อม  ฐานทดสอบสมรรถภาพ  เป็นต้น


ข่าวโดย : Admin
อ่าน 266 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:06:54:PM