_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พระพรหมวชิรญาณ และคณะตรวจเยี่ยม ชมกิจการการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ ตสม.
พระพรหมวชิรญาณ

พระพรหมวชิรญาณ ผู้ว่าราชการตาก ท่านอุดร ตันติสุนทร อดีต ส.ว. รมช.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก และคณะตรวจเยี่ยม ชมกิจการการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ ตสม.

เมื่อวันที่ 25 ม.ค 2560 เวลา 16.00 น.  พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และคณะตรวจเยี่ยม  เดินทางมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมกิจการการดำเนินงานของ ศูนย์แพทย์ ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับชม วีดิทัศน์ และสไลด์เกี่ยวกับศูนย์แพทยฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นอกจากนี้ยังมี พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร) เจ้าอาวาสวัดโคกพลู รองเจ้าคณะจังหวัดตาก ,นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ,ท่านอุดร ตันติสุนทร อดีต ส.ว. รมช.,ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมต้อนรับอีกด้วย

 

ประวัติ พระพรหมวชิรญาณ (นามเดิม ประสิทธิ์[1] บางแห่งว่าปสฤทธิ์ นามสกุล สุทธิพันธ์) (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 - ปัจจุบัน) กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

ชาติภูมิ พระพรหมวชิรญาณ มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์)

การบรรพชา และอุปสมบท บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๑ ที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยกิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.๖) (ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖ (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า เขมงฺกโร

วุฒิการศึกษา        เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3) นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด)

ขอบคุณ ประวัติ จาก  วิกิพีเดีย


ข่าวโดย : Admin
อ่าน 337 ครั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:11:30:PM