ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
แผนผังหน่วยงาน
อาจารย์แพทย์

Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปกร
ผู้อำนวยการ รพ.ตสม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
ผศ.พิเศษ นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย
ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเว
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์คฑาพร อติชาติ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้า
ภาควิชา สูติศาสตร์-
Click เพื่อดูประวัติ
ผศ.พิเศษ นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์กนก จินดาบรรเจิด
นายแพทย์ ชำนาญการ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงเบญจมาส มั่นอยู่
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์วิทวัส เชยพันธุ์
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิท
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร
รองฝ่ายการแพทย์
หัวหน้าแผนกอายุรกรรม
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ชญานิน ศรีสุข
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ปรมินท์ สันติทฤษฎีกร
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงอัจฉริยา โกสัยสุก
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาอายุรกรรม
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์พงศธร พัชระสุภา
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาอายุรกรรม
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงปอแก้ว เพ็ชร์คำ
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์โยธิน จินดาหลวง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้า
ภาควิชาจักษุวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงวรลักษณ์ บูลย์ประมุข
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาจักษุวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์พัฒนะ ภู่พัฒนกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาจักษุวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ชววัฒน์ กังวานวงศ์ไพศาล
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาจักษุวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์สหพล มานะวงษ์เจริญ
นายแพทย์ ชำนาญการ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงนิลุบล ตติยวงศ์สกุล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิท
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ธนันท์ชัย กองแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
ภาควิชาโสต ศอ นา
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงสุรินธร ว่องวิไลรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงกัญญศร วิชญเธียร
นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงพรศิริ สุธาเบญจาประดิษฐ์
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงศิวาพา ศรีเกียรติ
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงวิภากร ศุภพิมล
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
ผศ.พิเศษ นพ. รเมศ ว่องวิไลรัตน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้า
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์กิตติศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
นายแพทย์ ชำนาญการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดิน
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ภัทระ ไผ่เทศ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ประพันธ์ จันทนะโพธิ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์สายชล รัชตธรรมกูล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
ภาควิชาศัลยฯออร์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์สวโรจน์ เพชรสุกใส
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์กฤษฏา สาเขตร์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ณัฐดนัย ชีวสิทธิรุ่งเรือง
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ปราโมทย์ มั่นเมือง
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงนภาพร โชติกะ
นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้า
ภาควิชารังสีวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงอรอุมา สืบชมพู
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชารังสีวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงสิริพัชร์ โอฬารกิจเจริญ
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชารังสีวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
ผศ.พิเศษ พญ.รุจาภา เพชรเจริญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าภาควิชา
เวชศาตร์ฟื้นฟ
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงดวงนภา ศิริโสภณ
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาเวชศาตร์ฟื้นฟู
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาจิตเวช
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์พิจารณ์ สารเวก
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาเวชศาสตร์ทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงกัญจนี วชิรรังสิมันตุ์
นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าภาควิชา
เวชศาตร์ฉุกเฉิ
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงศิวนาฏ พีระเชื้อ
นายแพทย์ชำนาญการ
ภาควิชาเวชศาตร์ฉุกเฉิน
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์
นายแพทย์ชำนาญการหัวหน้า
ภาควิชาเวชศาตร์ครอบครัว
Click เพื่อดูประวัติ
แพทย์หญิงศิริวรรณ เชาว์โน
นายแพทย์ชำนาญการหัวหน้า
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา