ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
แผนผังหน่วยงาน
รายชื่อนิสิตปี 5

Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.กนกกาญจน์ สุวรรณ
รหัส 56480011
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.ญาณกิตติ์ หมื่นจี้
รหัส 56480097
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.ณัฐกานต์ จิรัฐิติภัทร์
รหัส 56480110
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.ปิยนันท์ บุญหอม
รหัส 56480226
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.วริษฐา ธนกุลวิโรจน์
รหัส 56480295
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.จิตราวรรณ จันทร์มา
รหัส 56480066
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.รณภูมิ สุุรันนา
รหัส 56480257
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.ศิริลักษณ์ เทพมาลาพันธ์
รหัส 56480332
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.วรินญา ดีปานา
รหัส 56480288
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.อรวรรณ วิวัฒน์พงศ์กิจ
รหัส 56480400
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.จิรเศรษฐ์ ภิญโญโสภณ
รหัส 56480073
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.ทรงศักดิ์ เทเสนา
รหัส 56480141
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.นพกวี เรียวสงวนวงศ์
รหัส 56480173
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.สุทธิพงษ์ กองวงษา
รหัส 56480363
Click เพื่อดูประวัติ
นสพ.เอกลักษณ์ สรวมศิริ
รหัส 56480448