ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
แผนผังหน่วยงาน
บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7

Click เพื่อดูประวัติ
นพ.ปฐวี พิพัฒน์วรากุล (เม้ง)
รหัส 52480244
Click เพื่อดูประวัติ
นพ.ทวีพงศ์ ช่างเจรจา (อ๊อบ)
รหัส 53480106
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.พิชญ์สินี ญาณะ (อบ)
รหัส 53480250
Click เพื่อดูประวัติ
นพ.พิธาน จินดาวัฒนวงศ์ (หล้า)
รหัส 53480267
Click เพื่อดูประวัติ
นพ.พชร เมฆี (บาส)
รหัส 53480212
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.พรธดา ชะราจันทร์ (นก)
รหัส 53480236
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.ณัฐนันท์ รัตนพาณิชย์ (กุ๊ก)
รหัส 53480359
Click เพื่อดูประวัติ
นพ.ธราธร หร่ายเจริญ (จ๊อย)
รหัส 53480137
Click เพื่อดูประวัติ
ร.ท.หญิง พญ.ภิรญา พิธาฐิติกุล (เดียร์)
รหัส 53480205
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.สมใจ พิพัฒนานิมิตร (ใจ)
รหัส 53480373
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.อรณี ธนิตกุลสาส์น (บิม)
รหัส 53480427
Click เพื่อดูประวัติ
ร.อ.หญิง พญ.พรทิพย์พา ถวี (ติ๊ก)
รหัส 53480229
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.ลลิต์ภัทร ถิรธันยบูรณ์ (ยู)
รหัส 53480311
Click เพื่อดูประวัติ
นพ.วุฒิไกร ชินช่งจู (ไกร)
รหัส 53480366
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.จิตชนก ลี้ทวีสุข (ดิว)
รหัส 53480069