ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
แผนผังหน่วยงาน
บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ

Click เพื่อดูประวัติ
ดร.สรณี กัณฑ์นิล (ป้าต๊ะ)
นักวิชาการศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวธนวรรณ แก้วคง (เน็ต)
นักวิชาการศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นายณัฏฐกร สว่างเรืองศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Click เพื่อดูประวัติ
นางวาสนา สุปินนะ (นุ้ย)
นักวิชาการ การเงินและบัญชี
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนาฏยา แก้วมา (ฝ้าย)
นักวิชาการศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจินดาหรา บุญมี (จิน)
นักวิชาการศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจุฑามาส มีกล่ำ (เมย์)
นักจัดการงานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววนัสนันท์ ขำริด (อี๊ด)
นักวิขาการพัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอมาวสี จำปาแดง (เปียโน)
นักวิชาการศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวชินานาฎ ตันยา (การ์ตูน)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนิศา แก้วมา (แอม)
หัวหน้าแม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางราวรรณ ทองเทศ (วัน)
เจ้าพนักงานพิมพ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวรงรอง จิตต์การุญ (พลอย)
บรรณารักษ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพิรุฬกาญจน์ โพธิ์อุดม (น้ำ)
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวเจาะใจ ไชยประเทศ (จอย)
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวปวีณา เครือวัน (วี)
แม่บ้าน