ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์
ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์แพทย์ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่ชื่อ - สกุลหัวข้อการอบรมสถานที่
1นพ.ละลิ่ว จิตต์การุญการประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2007)ทรอนด์แฮม ประเทศนอร์เวย์
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2550ศพค. รพ.พุทธชินราช
    
2นพ.จรัญ  วิวัฒน์คุณูปกรณ์การเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
  Exploratory course in Medical Educationจังหวัดเชียงใหม่
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2548รร.โซฟิเทล จ.ขอนแก่น
    
3นพ.คทาพร อติชาติการเตรียมความพร้อมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
    
4นพ.ศุภชัย นาทองไชยการเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
  Basic Medical Educationแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  หลักสูตรผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่7 (MSE7)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2007)ทรอนด์แฮม ประเทศนอร์เวย์
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2548รร.โซฟิเทล จ.ขอนแก่น
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  Problem-base learning workshopม.เดรสเดน เยอรมัน
  ประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(APMEC2005)ม.แห่งชาติสิงคโปร์
  Standard Patient workshopศพค. รพ.ลำปาง
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2549ศพค. รพ.นครศรีธรรมราช
  ประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(APMEC2006)ม.แห่งชาติสิงคโปร์
  Workshop in Faculty developmentม.เดรสเดน เยอรมัน
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2550ศพค. รพ.พุทธชินราช
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2551ศพค.รพ.สรรพสิทธิประสงค์
  MCQ MEQ Assesmentศพค. รพ.อุตรดิษถ์
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชีย (AMEA 2008)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การประชุมนานาชาติทางคลินิก (Ottawa 2008)กรุงเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาห้องสายประทีป รพ.ตสม.
   
5นพ.โยธิน จินดาหลวงการเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  Clinical Skill teachingศพค. รพ.พุทธชินราช
    
6นพ.วันชัย พินิชกชกรการเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  Problen-base learng workshopม.เดรสเดน  เยอรมัน
  Clinical Skill teachingศพค. รพ.พุทธชินราช
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชีย (AMEA 2008)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Exploratory Course in Medical Education ศพค.รพ.ลำปาง
7พญ.นภาพร โชติกะการเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
    
8พญ.อรอุมา สืบชมพูยังไม่ผ่านการอบรม 
    
9ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิตการเตรียมความพร้อมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
  ประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(APMEC2007)ม.แห่งชาติสิงคโปร์
    
    
ที่ชื่อ - สกุลหัวข้อการอบรมสถานที่
10นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  Advance in Medical Educationรร.โบนันซ่ารีสอร์ต เขาใหญ่
  Clinical Skill teachingศพค. รพ.พุทธชินราช
    
11นพ.ธนัญชัย กองแก้วการเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
    
12นพ.กฤษฏา สาเขตต์การเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
  MCQ MEQ Assesmentศพค. รพ.อุตรดิษถ์
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2550ศพค. รพ.พุทธชินราช
  Exploratory course in Medical Educationจังหวัดเชียงใหม่
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชีย (AMEA 2008)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่8 (MSE8)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13นพ.สายชล รัตนธรรมกุลBasic Medical Educationอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  การเตรียมความพร้อมแพทยศาสตรศึกษาเครือข่าย ม.นเรศวรห้องสายประทีป รพ.ตสม.
    
14นพ.ชญตว์  ตั้งวงศ์ศานต์Basic Medical Educationแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  ประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(APMEC2005)ม.แห่งชาติสิงคโปร์
  MCQ MEQ Assesmentศพค. รพ.อุตรดิษถ์
    
15พญ.นิภาวรรณ ศรีรัตนวุฒิBasic Medical Educationแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  ประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(APMEC2005)ม.แห่งชาติสิงคโปร์
  Advance in Medical Educationรร.โบนันซ่ารีสอร์ต เขาใหญ่
  MCQ MEQ Assesmentศพค. รพ.อุตรดิษถ์
    
16นพ.ชัยกิจ อุดแน่นBasic Medical Educationแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  MCQ MEQ Assesmentศพค.รพ.อุตรดิษถ์
  Clinical Skill teachingศพค. รพ.พุทธชินราช
    
17นพ.สวโรจน์ เพชรสุกใสBasic Medical Educationแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  Clinical Skill teachingศพค.รพ.พุทธชินราช
   Exploratory Course in Medical Education ศพค.รพ.ลำปาง
    
18พญ.กัญญศร วิชญเธียรBasic Medical Educationแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  ประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(APMEC2005)ม.แห่งชาติสิงคโปร์
  Standard Patient workshopศพค. รพ.ลำปาง
  MCQ MEQ Assesmentศพค.รพ.อุตรดิษถ์
    
19นพ.กิตติศักดิ์ โอฬารกิจเจริญBasic Medical Educationอุทแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2548รร.โซฟิเทล จ.ขอนแก่น
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (AMEE 2008)กรุงปราก ประเทศเชก
  ประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(APMEC2005)ม.แห่งชาติสิงคโปร์
  MCQ MEQ Assesmentศพค.รพ.อุตรดิษถ์
    
20นพ.กนก จินดาหลวงStandard Patient workshopศพค.รพ.ลำปาง
  การประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2550ศพค.รพ.พุทธชินราช
  การประชุมแพทยศาสตรนานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชีย (AMEA 2008)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
21นพ.สันติ วงษ์ฝั้นStandard Patient workshopศพค.รพ.ลำปาง
    
22นพ.วิภา ศันติวิชยะExploratory course in Medical Educationอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  Quallity Assurance workshopม.เดรสเดน เยอรมัน
    
23พญ.อภิญญา ฟักทองอยู่Exploratory course in Medical Educationอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    
24นพ.ชญานิน  ศรีสุขยังไม่ผ่านการอบรม 
    
25นพ.ชูชาติ วิสัยพรมExploratory course in Medical Educationพัทยา จ.ชลบุรี
    
26นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพการประชุมวิชาการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2551ศพค.รพ.สรรพสิทธิประสงค์
    
27นพ.สหพล มานะเจริญวงศ์Clinical Skill teachingศพค. รพ.พุทธชินราช
    
28พญ.สมัญญา มานะเจริญวงศ์Clinical Skill teachingศพค. รพ.พุทธชินราช
    


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]