ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
การประเมินความรู้และทักษะนิสิตแพทย์
การประเมินความรู้นิสิตแพทย์

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2551ณ.ห้องประชุมสายประทีป ตึกอำนวยการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นการประเมินเตรียมความพร้้อมแก่นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีในการสอบ Comphehensive ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ  การสอบNational Lisence  Part II และPart III ของ ศรว  และแพทยสถาการประเมินประกอบไปด้วยการสอบ OSCE  36  สถานี  เป็นสถานีสอบ  29 สถานี สถานีพัก  7  สถานี  ใช้เวลาสอบสถานีละ  5  นาทีการสอบ  MEQ  6  ข้อๆละ 30  นาที  เป็นวิช่า อายุรศาสตร์ 2 ข้อ  ส่วนวิชา  สูติ-นรีเวชศาสตร์   กุมารเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์ และ ศัยศาสตร์ออโธปิดิก  อย่างละ  1  ข้อการสอบ MCQ  150  ข้อ รวมทุกภาควิชา  ในเวลา  3  ชั่วโมงการสอบ  Long Case  ในภาควิชาหลัก  สูติ-นรีเวชศาสตร์  อายุรศาสตร์  ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออโธปิดิก  อย่างละ  2  cases ต่อนิสิตแพทย์  1 คนทุกชั้นปี  Case ละ 1 ชั่วโมงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์จากทุกภาควิชาในการ เตรียมข้อสอบ  คุมสอบ  ตรวจข้อสอบ และ  Feedback ข้อบกพร่องแก่นิสิตแพทย์การสอบมีการเตรียมผู้ป่วยจำลอง (Standard patients) และผู้ป่วยจริงในการสอบครั้งนี้มีการเตรียมหุ่นเพื่อการศึกษาที่ใช้ในการสอบครั้งนี้  รวมทั้งหุ่นที่ผลิตเองจากศูนย์แพทย์ ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอ.นพ.ชัยกิจ  อุดแน่น  กำลังคุมสอบการล้วงรก  โดยใช้หุ่นทางการศึกษาในการสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่พยาบาล และ เจ้าหน้าที่อื่นๆในการสอบครั้งนี้มีการเตรียมผู้ป่วยจริง  ให้นิสิตแพทย์ได้ฝึกทักษะอ.นพ.สหพล มานะวงศ์เจริญ  กำลังคุมสอบการใส่ Nasal packing  ใดยใช้หุ่นฝึกอ.นพ.สายชล  รัชตธรรมกุล  กำลังคุมสอบวิชาศัลยกรรมออโธปิดิก (กระดูก) โดยใช้ผู้ป่วยจริงการสอบมีทั้งสถานีที่มีอาจารย์คุม และ สถานีที่ไม่มีออาจารย์คุมอาจารย์พยาบาลมาช่วยคุมสอบในครั้งนี้ด้วยอ.พญ.อภิญญา ฟักทองอยู่  กำลักฝึกทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรกรรมอ.นพ.คทาพร อติชาติ  กำลังคุมสอบการคลอดท่าก้น พร้อม Feedback ไปในตัวนิสิตแพทย์กำลังสอบฝึกทักษะในการฟังเสียงหัวใจผิดปกติโดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอ.พญ.นิภาวรรณ ศรีรัตนวุฒิ กำลังคุมสอบวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยจริงเด็กรายนี้คงจะเหมื่อยมากเพราะต้องอยู่ให้นิสิตแพทย์ฝึกตรวจร่างกายนานนับ 3 ชั่วโมงSpot Diagnosis  จาก  Notebookได้รับความร่วมมือจากอาจารย์แพทย์เกินครึ่งโรงพยาบาลมาช่วยในการประเมินครั้งนี้อ.นพ.ชุชาติ วิสัยพรม  กำลังควมการตรวจร่างกายผู้ป่วยเด็กธาลาสซีเมียได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแผนกมาเป็นผู้ป่วยจำลองสถานีที่ไม่มีอาจารย์แพทย์คุมผู้ช่วยนิสิตแพทย์ตรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]