ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
หลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรชั้นคลินิก  131 หน่วยกิต

                                       2.    รายวิชาและหน่วยกิตชั้นคลินิก

                                        มี 3 รายวิชา ที่ไม่นับหน่วย คือ 499411 เลือกเสริมประสบการณ์ 1,499511 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 และ 499611 เลือกเสริมประสบการณ์ 3

                              451411                                  กุมารเวชศาสตร์ 1                                                6(4-4)
                                                                              Pediatrics  I                                                
                               451511                                  กุมารเวชศาสตร์ 2                                                5(2-6)
                                                                              Pediatrics  II
                               451611                                  กุมารเวชศาสตร์ 3                                                3(0-6)
                                                                              Pediatrics  III
                               451612                                  กุมารเวชศาสตร์ 4                                              3(0-6)
                                                                              Pediatrics  IV
                               452411                                   จิตเวชศาสตร์ 2                                                    4(0-8)
                                                                              Psychiatry II
                               452511                                   จิตเวชศาสตร์ 3                                                    2(0-4)
                                                                              Psychiatry III
                                453511                                  จักษุวิทยา                                                               3(1-4)                 
                                                                             Ophthalmology
                               454511                                  นิติเวชศาสตร์                                                       2(2-0)
                                                                             Forensic Medicine
                               455411                                   รังสีวิทยา                                                               4(3-3) 
                                                                              Radiology            
                               456511                                   วิสัญญีวิทยา                                                          3(1-4)
                                                                             Anesthesiology                                                   
                               457411                                   เวชศาสตร์ชุมชน4                                              4(1-6)
                                                                            Community Medicine IV 
                              457511                                   เวชศาสตร์ชุมชน5                                              3(1-4)
                                                                            Community Medicine V   
                              457521                                  อาชีวเวชศาสตร์                                                   2(2-0)
                                                                            Occupational Medicine
                              457531                                  เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                   2(2-0)
                                                                            Rehabilitation Medicine
                              457641                                  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                               4(1-6)
                                                                            Medical Emergency
                              458411                                  ศัลยศาสตร์ 1                                                        4(4-0)
                                                                             Surgery I             
                              458412                                  ศัลยศาสตร์ 2                                                        4(0-8)
                                                                            Surgery II            
                              458511                                  ศัลยศาสตร์ 3                                                        4(2-4)
                                                                             Surgery III
                              458512                                  ศัลยศาสตร์ 4                                                        2(0-4)
                                                                             Surgery IV
                              458611                                  ศัลยศาสตร์ 5                                                        4(0-8)
                                                                           Surgery V            
                              458612                                  ศัลยศาสตร์ 6                                                        4(0-8)
                                                                           Surgery VI
                             458613                                  ศัลยศาสตร์ 7                                                        4(0-8)
                                                                          Surgery VII
                              459511                                  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1                                 3(1-4)
                                                                            Orthopedic Surgery I                        
                              459611                                  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2                                 3(0-6)
                                                                            Orthopedic Surgery II
                              459612                                  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 3                                 3(0-6)
                                                                            Orthopedic Surgery III
                             460421                                  นรีเวชวิทยา                                                         6(4-4)
                                                                            Gyneclogy
                             460531                                  สูติศาสตร์                                                            5(3-4)
                                                                            Obsterics
                             460611                                  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1                                     4(0-8)
                                                                          Obsterics- Gyneclogy I
                             460612                                  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2                                     2(0-4)
                                                                           Obsterics- Gyneclogy II
                             461411                                 อายุรศาสตร์ 1                                                      4(4-0)
                                                                           Medicine I
                             461412                                  อายุรศาสตร์ 2                                                      4(0-8)
                                                                           Medicine II
                             461511                                  อายุรศาสตร์ 3                                                      4(0-8)
                                                                            Medicine III
                             461512                                  อายุรศาสตร์ 4                                                      2(2-0)
                                                                            Medicine IV
                             461611                                  อายุรศาสตร์ 5                                                      4(0-8)
                                                                            Medicine V
                             461612                                  อายุรศาสตร์ 6                                                      4(0-8)
                                                                           MedicineVI
                             461613                                  อายุรศาสตร์ 7                                                      4(0-8)
                                                                           Medicine VII
                             462511                                  โสต ศอ นาสิกวิทยา                                            3(1-4)
                                                                           Otorhinolaryngology
                             499411                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 1 [ไม่นับหน่วยกิต       1 (0-4)]
                                                                           Experiential Leanning Elective I
                             499511                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 2 [ไม่นับหน่วยกิต       1 (0-3)]
                                                                           Experiential Leanning Elective II
                             499611                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 3 [ไม่นับหน่วยกิต      1 (0-4)]
                                                                            Experiential Leanning Elective III
                            3.แผนการศึกชั้นคลินิก
                                       ชั้นปีที่ 4-6

  ชั้นปีที่ 4
451411                                  กุมารเวชศาสตร์                                                   6(4-4)
458411                                  ศัลยศาสตร์ 1                                                        4(4-0)
458412                                  ศัลยศาสตร์ 2                                                        4(0-8)
461411                                  อายุรศาสตร์ 1                                                       4(4-0)
461412                                  อายุรศาสตร์ 2                                                       4(0-8)
460421                                  นรีเวชวิทยา                                                          6(4-4)
 452411                                  จิตเวชศาสตร์ 2                                                    4(0-8)
455411                                  รังสีวิทยา                                                               4(3-3)
457411                                  เวชศาสตร์ชุมชน4                                                 4(1-6)
499411                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 1 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]
                                                                        รวม                                        40(20-41)


                                  ชั้นปี 5
451511                                  กุมารเวชศาสตร์ 2                                                5(2-6)
458511                                  ศัลยศาสตร์ 3                                                        4(2-4)
458512                                  ศัลยศาสตร์ 4                                                        2(0-4)
461511                                  อายุรศาสตร์ 3                                                       4(0-8)
461512                                  อายุรศาสตร์ 4                             

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]