ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· เรื่องน่ารู้ ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· เรื่องน่ารู้ ทฤษฎี(ไม่)ใหม่ "ยิ่งกินเยอะ น้ำหนักยิ่งลด"
· เรื่องน่ารู้ โรคฉี่หนู
· เรื่องน่ารู้ มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
หลักสูตร

.    จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรชั้นคลินิก  131 หน่วกิต

                                       2.    รายวิชาและหน่วยกิตชั้นคลินิก

                                        มี 3 รายวิชา ที่ไม่นับหน่วย คือ 499411 เลือกเสริมประสบการณ์ 1,499511 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 และ 499611 เลือกเสริมประสบการณ์ 3

                              451411                                  กุมารเวชศาสตร์ 1                                                6(4-4)

                                                                              Pediatrics  I                                                

                               451511                                  กุมารเวชศาสตร์ 2                                                5(2-6)

                                                                              Pediatrics  II

                               451611                                  กุมารเวชศาสตร์ 3                                                3(0-6)

                                                                              Pediatrics  III

                               451612                                  กุมารเวชศาสตร์ 4                                              3(0-6)

                                                                                Pediatrics  IV

                               452411                                   จิตเวชศาสตร์ 2                                                    4(0-8)

                                                                                Psychiatry II

                               452511                                   จิตเวชศาสตร์ 3                                                    2(0-4)

                                                                                Psychiatry III

                                453511                                  จักษุวิทยา                                                               3(1-4)                 

                                                                               Ophthalmology

                               454511                                  นิติเวชศาสตร์                                                       2(2-0)

                                                                               Forensic Medicine

                               455411                                   รังสีวิทยา                                                               4(3-3) 

                                                                              Radiology            
                               456511                                   วิสัญญีวิทยา                                                          3(1-4)

                                                                             Anesthesiology                                                   

                               457411                                   เวชศาสตร์ชุมชน4                                              4(1-6)

                                                                            Community Medicine IV 

                              457511                                   เวชศาสตร์ชุมชน5                                              3(1-4)

                                                                            Community Medicine V   

                              457521                                  อาชีวเวชศาสตร์                                                   2(2-0)

                                                                            Occupational Medicine

                              457531                                  เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                   2(2-0)

                                                                            Rehabilitation Medicine

                              457641                                  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                               4(1-6)

                                                                            Medical Emergency

                              458411                                  ศัลยศาสตร์ 1                                                        4(4-0)

                                                                             Surgery I             

                              458412                                  ศัลยศาสตร์ 2                                                        4(0-8)

                                                                            Surgery II            

                              458511                                  ศัลยศาสตร์ 3                                                        4(2-4)

                                                                             Surgery III

                              458512                                  ศัลยศาสตร์ 4                                                        2(0-4)

                                                                             Surgery IV

                              458611                                  ศัลยศาสตร์ 5                                                        4(0-8)

                                                                           Surgery V            

                               458612                                  ศัลยศาสตร์ 6                                                        4(0-8)

                                                                           Surgery VI

                                458613                                  ศัลยศาสตร์ 7                                                        4(0-8)

                                                                          Surgery VII

                               459511                                  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1                                3(1-4)

                                                                         Orthopedic Surgery I                        
                               459611                                  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2                                3(0-6)

                                                                        Orthopedic Surgery II

                              459612                                  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 3                                3(0-6)

                                                                       Orthopedic Surgery III

                             460421                                  นรีเวชวิทยา                                                          6(4-4)

                                                                       Gyneclogy

                             460531                                  สูติศาสตร์                                                              5(3-4)

                                                                        Obsterics

                            460611                                  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1                                   4(0-8)

                                                                     Obsterics- Gyneclogy I

                           460612                                  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2                                   2(0-4)

                                                                    Obsterics- Gyneclogy II

                          461411                                  อายุรศาสตร์ 1                                                       4(4-0)

                                                                    Medicine I

                          461412                                  อายุรศาสตร์ 2                                                       4(0-8)

                                                                   Medicine II

                        461511                                  อายุรศาสตร์ 3                                                       4(0-8)

                                                                   Medicine III

                       461512                                  อายุรศาสตร์ 4                                                       2(2-0)

                                                                   Medicine IV

                       461611                                  อายุรศาสตร์ 5                                                       4(0-8)

                                                                  Medicine V

                      461612                                  อายุรศาสตร์ 6                                                       4(0-8)

                                                                  MedicineVI

                      461613                                  อายุรศาสตร์ 7                                                       4(0-8)

                                                                  Medicine VII

                      462511                                  โสต ศอ นาสิกวิทยา                                            3(1-4)

                                                                 Otorhinolaryngology

                     499411                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 1 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]

                                                                Experiential Leanning Elective I

                    499511                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 2 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-3)]

                                                                Experiential Leanning Elective II

                    499611                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 3 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]

                                                               Experiential Leanning Elective III
        3.แผนการศึกชั้นคลินิก

         ชั้นปีที่ 4-6


  ชั้นปีที่ 4


       451411                                  กุมารเวชศาสตร์                                                   6(4-4)


      458411                                  ศัลยศาสตร์ 1                                                        4(4-0)


     458412                                  ศัลยศาสตร์ 2                                                        4(0-8)


     461411                                  อายุรศาสตร์ 1                                                       4(4-0)


                     461412                                  อายุรศาสตร์ 2                                                       4(0-8)


     460421                                  นรีเวชวิทยา                                                          6(4-4)


     452411                                  จิตเวชศาสตร์ 2                                                    4(0-8)
     455411                                  รังสีวิทยา                                                               4(3-3)


    457411                                  เวชศาสตร์ชุมชน4                                              4(1-6)


   499411                                  เลือกเสริมประสบการณ์ 1 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]


                                                                                                รวม                                        40(20-41)
ชั้นปี 5

                     451511                                  กุมารเวชศาสตร์ 2                                                5(2-6)


     458511                                  ศัลยศาสตร์ 3                                                        4(2-4)


     458512                                  ศัลยศาสตร์ 4                                                        2(0-4)

    461511                                  อายุรศาสตร์ 3                                                       4(0-8)


    461512                                  อายุรศาสตร์ 4                             

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]