ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
Clinico-pathology conference 2551
Clinico-pathology conference 2551


โครงการร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์แพทยฯ รพ.ตสม. กับ  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศาวร
นำโดย  อ.นพ. กิตติศักดิ์ วาสนาวิจิตรผู้เข้าร่วมมีทั้งนิสิตแพทย์และอาจารย์แพทย์  ได้แก่ อ.นพ.ศุภชัย  นาทองไชย  ผอ.ศพค. อ.นพ.กิตติศักดิ์ โอฬารกิจเจริญนำเสนอรายงานผู้ป่วยโดย  พญ.วิริยา นิลประภานิสิตแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาผู้ป่วยทั้งอาการทางคลินิก และ ทางพยาธิวิทยาการ Conference เป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ  ทั้งภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  พยาธิวิทยา ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ โดย อ.นพ.กิตติศักดิ์ รังสีวิทยา โดย อ.พญ.นภาพร  โชติกะการดำเนินการ Conference เป็นแบบ blind study  โดยผู้ร่วมอภิปรายไม่ทราบข้อมูลคนไข้มาก่อนอ.นพ.กิตติศักดิ์ วาสนาวิจิตร  กำลังสรุปผลทางพยาธิวิทยาทั้งอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง และนิสิตแพทย์ ได้รับความรู้เต็มเปี่ยม


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]