ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
การสอบ Final ของนิสิตแพทย์ปี 6 (Extern) ประจำปี 2551
การสอบประเมินความรู้ครั้งสุดท้ายของนิสิตแพทย์ ปี 6

การสอบจะประกอบไปด้วย 3 Parts คือ การสอบ MCQ 100 ข้อ  MEQ 6 ข้อ และ OSCE 30 สถานีในส่วนของ OSCE 30 สถานี จะเป็นสถานีที่มีข้อสอบ 25 สถานี พัก 5 สถานีนพ.ละลิ่ว จิตต์การุณ ผอ. รพ. และ นพ.ศุภชัย นาทองไชย ควบคุมดูแลการสอบอย่างใกล้ชิดในแต่ละภาควิชาได้ส่งอาจารย์มาควบคุมการสอบด้วยตัวเอง  ในภาพจะเป็น อ.นพ.สหพล มานะเจริญวงศ์ จากภาควิชา หู คอ จมูก
อ.พญ.กัญญศร วิชญเธียร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กำลังควบคุมสถานีสอบ New born resussitation
อ.นพ.คทาพร อติชาติ หัวหน้าภาควิชาสูติ - นรีเวชศาสตร์ กำลังควบคุมการสอบการคลอดท่าก้น  โดยใช้หุ่นคลอด
อ.นพ.ชัยกิจ  อุดแน่น  กำลังสอบการคลอดรกโดยใช้หุ่นคลอดรก
นวัตกรรมใหม่ หุ่นสอบการเจาะ Chest drain ที่ผลิตขึ้นเองโดย ศพค.รพ. ตสม. เพื่อใช้ในการสอน การสอบโดยตรง
หุ่นที่ใช้ในการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนจาก โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท และ หุ่นที่ทางศูนย์แพทย์ประดิษฐ์คิดค้นมาใช้เองอ.นพ.โยธิน จินดาหลวง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ใช้ผู้ป่วยจริงในการสอบ (Standard patients)ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ใช้เครื่องมือจริง ในการสอบการช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
หุ่นสำหรับการทำ Nasal packing เพื่อหยุดการไหลของเลือดกำเดาอ.นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ใช้ Standard patients ในการตรวจเต้านมอ.พญ.สมัญญา มานะเจริญวงศ์ กำลังคุมการสอบการตรวจร่างกายหาความผิดปกติของทารกในการสอบแต่ละสถานีจะมีใบ Check lists เพื่อลดความลำเอียง (Bias)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]