ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
แผนยุทธศาสตร์
นโยบายศูนย์แพทย์นโยบายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสาขา รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


                           นโยบายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสาขา รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


1.         ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน

                เพิ่มศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตย์ให้มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (กลยุทธ์)

-          -  อาจารย์มีความรู้แพทยศาสตร์ศึกษาและเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคน

-         -  เพิ่มเครือข่ายในการเรียนและการสอน

-         -  นิสิตแพทย์สามารถสอบผ่านการสอบระดับชาติทุกระดับ

-          - ส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตแพทย์

-         -  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ผ่านการประเมิน

-          - พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2.        ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร

จัดระบบบริหารศูนย์แพทย์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

-  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร

- เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย

พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยโดยมีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้

          - นิสิตมีผลงานวิจัยและนำเสนอที่ประชุมต่าง ๆ

          - อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ได้รับผลงานตีพิมพ์

          - อาจารย์มีผลงานวิจัยเสนอในที่ประชุม

           - นิสิตมีผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ เผยแพร่

 4.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้

พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม

           - บุคลากรและนิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

           - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                 

ดาวโหลดตาราง

------>  แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

------>  ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน 

 (7-star doctor ) ตามผลลัพธ์ปลายทางของหลักสูตรคณะแแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ

1Care provider
2)  Decision maker

3)  Communicator 

4)  Community leader

5)  Manager

6)  Life long learner

7)  Humanized doctor (Professionalism)

 สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]